פרוטוקול ישיבת המועצה 18.1.1956

* לאחר סקירת רה"מ את המצב הביטחוני ולאחר שהנוכחים קמו לאות כבוד לזכר הנופלים, מחליטים לקרוא בקרייה רחוב בשם "סיני", על-שם "מבצע סיני" ( לאחר הצעת מ. כצנלסון).
* מאשרים את החלטות פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 19, מה 21.10.56, לאחר שמחליטים (בעקבות הערת כצנלסון לגבי אי-דיוק ברישום בפרוטוקול), לשלוח לכל חבר את טיוטת כל ישיבה לעיון – ורק אם לאחר 5 ימים לא יתקבלו ערעורים, הפרוטוקול יודפס.
* מאשרים את החלטות פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 20, מה 29.10.56, לאחר שרה"מ דיווח שהמהנדס חזר מהשירות, בדק את כל החפירות ונתן הוראות לתיקון, במקום שהיה בו צורך.
* מאשרים את החלטות פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה מס' 17, לגבי: ההלוואה מכספי האמיסיה ותכנית ניצול כספים אלה, העסקת גנן יועץ (החלטה עקרונית), תקציב לבי"ס "ניר", ספרי לימוד למקרי סעד במעברה, בקשת מנהל "תלמים" להקצבה של 105 ל"י לחגיגות חנוכה. לגבי בניית קיוסקים – מחליטים להעביר לוועדת ההצעות לדיון נוסף.
* מאשרים את החלטות פרוטוקול ישיבת ועדת הסעד מס' 3, למעט לגבי הקנס בפיגור בתשלום מסים. המועצה מחליטה עקרונית, שמשלמים קנס על פיגור בתשלום מסים ושוועדת הסעד תדון רק במקרי סעד.
* מאשרים פה אחד את תקציב המועצה לשנת 1956/7.
* מאשרים קבלת הלוואה בסך 5,625 ל"י ממפעל הפייס, לבניית בי"ס ( ל 18 שנים, ריבית 5.25%).

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
א. רוקנשטיין – סגן ראש המועצה
ח. ציפרשטיין, מ. כצנלסון, ד. ארליך, י. לוינסון, י. סעדי, ס. יצחייק, מ. מרקוביץ – חברי המועצה
נוכח: מ. גצ'ולסקי
רושמת הפרוטוקול: ורדה ורדה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן, ו. ורדה

/// מיכל 58 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש