פרוטוקול ישיבת המועצה 11.6.1956

* מאשרים את החלטות ישיבת המועצה (הקודמת) מס' 13, מה 13.5.56.
* מאשרים את החלטות ישיבת הנהלת המועצה מס' 10, מה 27.5.56 – למעט לגבי סעיף פרוטוקול ועדת התכנון מס' 2: התעורר ויכוח לגבי הארכת קו הנסיעה של "דן" עד שיכון הצריפים (הארכת הקו היא לטובת 250 המשפחות הגרות שם, לעומת הטוענים להארכת זמן הנסיעה) וכן לגבי רמת הכביש שיחבר בין שיכון הצריפים לכביש תל השומר ( "כביש קורקר" או "כביש של ממש"). הוחלט לבדוק את נושא רמת הכביש עם המהנדס אקרון ולדחות את כל הדיון לישיבת המועצה, בעוד שבועיים.
* אישור החלטות ישיבת ועדת ההצעות מס' 3: מאשרים את ההצעות להקמת מקלטים, אולם לגבי פינוי האשפה התעורר ויכוח. כתוצאה מההצבעה (ארבעה בעד כיבוד הכתוב במכרז – פיצול הפינוי בין שני קבלנים, לעומת שלושה המתנגדים לפיצול – ארליך, לוינסון וסעדי – ובעד מסירת העבודה לזול שביניהם), הוחלט למסור את פינוי האשפה בקריה לקבלן גרין ובמעברה לקבלן עמבר. בנוסף, הוחלט לדרוש מגרין להוזיל את הצעתו ב 15 ל"י לחודש ואם לא יסכים תועבר העבודה לעמבר. אם אחד מהשניים לא יסכים לפיצול העבודה, יובא הנושא לדיון מחודש בישיבת המועצה.
* אישור החלטות פרוטוקול ישיבת ההצעות מס' 4:
אם הקבלן מלר לא יסכים לתנאי התשלום שבהתאם למכרז, למסור את העבודה במעברה לקבלן גרין, ואם גם הקבלן גרין לא יסכים – למסור לקבלן פורת.
לייפות את כוח ראש המועצה לבחון אפשרויות של בניית מקלט קבע לבי"ס "ניר".
להעסיק מפקח מיוחד להשגחה על טיב הביצוע בעת יציקת המקלטים במעברה.
* אישור הרכב שמי של ועדות המועצה (הפירוט בפרוטוקול המקורי).
* החלטה על משיכת יתר בבנקים הבאים: מקופת מלווה וחיסכון רמת גן 10,000 ל"י ומקופת מלווה "העולה" בקריית אונו 5,000 ל"י.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
א. רוקנשטיין – סגן ראש המועצה
ח. ציפרשטיין, מ. כצנלסון, ד. ארליך, י. לוינסון, י. סעדי – חברי המועצה
מ. זהבי – מזכיר המועצה
חסרים: ס. יצחייק, מ. מרקוביץ – חברי המועצה
רושם הפרוטוקול: ג. איצקוביץ
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן, מ. זהבי

/// מיכל 58 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש