פרוטוקול ישיבת המועצה המיוחדת 29.10.1956 (בשעה 24:00)

* הבטחת שירותים לציבור
ראש המועצה: כדי להבטיח את השירותים המינימאליים לציבור בימי חירום, פנינו למשרד הפנים בדבר ריתוק מספר עובדים לקיום השירותים החיוניים לציבור.
באשר לסדרי המים, נפעל בהתאם להסדר הארצי.
בהתאם להוראות משרד הפנים, לא ניגשנו בשעתו לבניית המקלטים, אם כי עשינו את כל ההכנות הטכניות. לאור המצב הנוכחי, נחפור מייד שוחות בכל המקומות הציבוריים.
מחליטים: הנהלת המועצה בצרוף מרקוביץ מהאופוזיציה (כהיענות לבקשת ארליך), יהיו בועדת החירום של המועצה המקומית.
מאשרים סכום של 10,000 ל"י להוצאות לשעת חירום.
לדחות את הדיון בדבר שמירה אזרחית (שלא בשעת חירום), לאחת הישיבות הבאות של המועצה.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
א. רוקנשטיין – סגן ראש המועצה
מ. כצנלסון, ד. ארליך, מ. מרקוביץ – חברי המועצה
נוכח: א. נלקין – מפקד הג"א באזור
חסרים: ח. ציפרשטיין , ס. יצחייק, י. לוינסון (שלושתם גוייסו), י. סעדי – חברי המועצה
מזכיר הישיבה: יעקב רענן
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן, י. רענן

/// מיכל 58 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש