פרוטוקול הנהלת שיכון ישי מ-7.11.1950

סטטוס התקדמות: הושלמה חלוקת האדמות, והתכניות יוגשו לוועדה הגלילית. יש להעביר כספים לבנק אוצר
החייל למימון השינויים בדירות שהוגדרו על ידם בכתב. הוועד קיבל ייפוי כוח לנהל מו"מ עם קבלנים לביצוע עבודות הכבישים.
הוסבר אופן מימון הבנייה.
אושר דו"ח הוועדה להקמת קואופרטיבים ומפעלי תעשייה.
סוכם אופן חלוקת המגרשים. לחברי הוועד ניתנה הזכות לבחור מגרשים ללא הגרלה.
פירוט הגרלת המגרשים מפורט בפרוטוקול. 21 גושים התארגנו מראש כאשר בכל גוש 4 מגרשים. לאחר מכן הוגרלו המגרשים לאלה שלא התאגדו לגושים.

/// מיכל 36 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש