פרוטוקול הנהלת שיכון ישי מ-17.6.1951

האסיפה התקיימה בשטח השיכון בכפר אונו.
סדר יום: מסירת דו"ח כללי ואישורו, שאלות ותשובות.
הקצבה איטית של חומרי הבניין מעכבת את העבודה. משרד המסחר והתעשייה עיכב את האספקות ובסופו של דבר משרד הביטחון התחיל לספקן. גם כשיש אישורים המחסנים ריקים. קצב אספקת החומרים איטי כל כך עד שיאריך את משך הבנייה הרבה מעבר למועד המתוכנן. נשקלת אפשרות רכש מלט וחומרי בניין אחרים מחו"ל – מה שייקר את הבנייה.

יש התמרמרות בין החברים לגבי תוצאות ההגרלה, בעיקר מאלה שבשטחים הנמוכים. הוועד דואג למנוע אפשרות של הצפה.

האסיפה מאשרת לוועד לעשות כל שניתן כדי למנוע פיגורים בבנייה.

מענה הוועד לשאלות החברים.

יישלח חשבון פורט לכל דירה לגבי תוספת המחיר

חברי  הוועד: פורת, גורן, דווידוביץ'

/// מיכל 36 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש