החברה לפיתוח הקריה – כולל החברה לפיתוח התעשייה 1963-1955

דיונים, פרוטוקולים של ישיבות והתכתבויות עם החברה לפיתוח הקריה והחברה לפיתוח התעשייה 1963-1955

/// מיכל 8 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image