פרוטוקול ישיבת המועצה 13.5.1956

* מאשרים את החלטות הפרוטוקול מישיבת המועצה מס' 12 מה 8.4.56. כמו כן מחליטים, שכל חבר מועצה המעוניין להכליל את דבריו בפרוטוקול "כלשונם" (ולא רק את הנרשם כתקציר), יגיש אותם בכתב למזכירות המועצה.
* מאשרים את החלטות פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה מס' 9 מה 22.4.56: מינוי חברים בוועדות התכנון, בקשת הוועדה לבניין ולתכנון ערים ביחס לבנייני עזר, בקשת הנהלת הקולנוע להנחה ממס עסק ל 55/56, הרחבת רשת אספקת מים, מינוי נציגים בהנהלת החברה לפיתוח (כדי שיהיה ייצוג הולם לכל סיעה).
* אישור חוק עזר למס עסקים, לאחר תיקונו.
* אישור חוק עזר לאספקת מים.
*אישור החלטות פרוטוקול ישיבת ועדת הרישיונות מס' 2 – למעט סעיף 11, הדן בבקשת אגודה צרכנית למכירת דגים בצרכנייה בגבעת ברכה. הוחלט לא לקשור את מועד מתן הרישיון בתנאים כלשהם ולהוציאו מייד.
* אישור החלטות פרוטוקול ישיבת ועדת הרישיונות מס' 3.
* מחליטים לא לאשר את החלטות פרוטוקול ישיבת ועדת ההצעות מס' 2, ולהחזירו לדיון מחודש בוועדה.
* מאשרים קבלת הלוואה בסך 6,000 ל"י (לשנתיים בריבית של 9%)מקרן הביטוח לפועלים חקלאיים , שחייבים לה סכום גדול עבור העסקת עובדי הדחק.
* ראש המועצה מודה לכל התורמים להצלחת חגיגות יום העצמאות תשט"ז בקריה. כמו כן, הוא מציין את השיפור שחל במצב התחבורה. כמו כן, עונה לגבי שאלות שנשאל: הוועדות תתחלנה לפעול לאחר אישור שמות החברים בישיבה הבאה והדיון בעניין עבודת המייעל – בעתיד הקרוב.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
א. רוקנשטיין – סגן ראש המועצה
ח. ציפרשטיין, ס. יצחייק, מ. כצנלסון, ד. ארליך, י. לוינסון, מ. מרקוביץ, י. סעדי – חברי המועצה
מ. זהבי – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן, מ. זהבי

/// מיכל 58 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש