פרוטוקול ישיבת המועצה 11.3.1956

* מחליטים לאשר את החלטות ישיבת המועצה מס' 8, מה 5.2.56 (בהסתייגויות ל"אי דיוק" ברישום, כלומר: לאי רישום מילולי מלא של דברי שני משתתפים).
* מחליטים לאשר את החלטות ישיבת המועצה מס' 9 מה 12.2.56.
* מחליטים לאשר את החלטות ישיבת הנהלת המועצה מס' 8, מה 4.3.56 : ביטוח עובדי המועצה בפני תאונות בעבודה, הקצבה לחג הפורים למוסדות החינוך במעברה, תיקון חוק עזר לאספקת מים, בקשת "שלטרס" לתשלום ריבית על הלוואה שהתקבלה, הצעת קק"ל לנטיעת עצים על שם ילדים הנולדים בקריה, מתן סמכויות לזיכוי בעד קלקול/אבדן אינוונטר, הקצבה לקידוח בורות שופכין למקרי סעד, פתיחת מועדון לנוער העובד במעברה, מינוי חבר ועדת העררים במקום דוד צ'יטאיאט, שחרור מהיטל עינוגים על כרטיסי קולנוע להצגות ביום העצמאות, חתימת חוזי חכירה עם קק"ל על קרקעות שנועדו להקמת בית כנסת, בקשת "הפועל" לקבל את מגרש הספורט
( 5 בעד ושלושה נגד: מרקוביץ, ארליך לוינסון – היו"ר הסביר למתנגדים, כי היות ומרכז "הפועל" ייתן 10,000 ל"י לשיפור המגרש, שבו ישתמשו כל בני הנוער, אין מוצא מאשר מסירתו לרשותו. אולם זאת, תוך הבטחת הצרכים של המועצה), תיקון חוק עזר לסלילת רחובות, אישור הסכם עם בעלי קרקע חקלאית (כולל עם פרץ), בקשת קופת חולים להנחה מאגרת מים, העברה לבדיקה מחודשת את נושא סלילת כביש חיבור שיאפשר מהלך האוטובוס, תוספת 7.5% למס הכנסה, פתיחת מפעל הארנקייה, העברות בתקציב הבלתי רגיל.
* אישור תקציב בלתי רגיל 1955/57 – פה אחד (לוינסון וארליך הסתייגו לגבי סעיפי ביעור הקוצים והתקנת מגרשי משחקים).
* הודעת היו"ר בענייני הג"א: סך הכספים לסידורים המיוחדים לשעת חירום, בהתאם להוראות מראשות הג"א, מתקרב ל 100,000 ל"י. לכן, כנראה שנצטרך להטיל מס חירום. יש להקדיש לנושא בקרוב ישיבה מיוחדת.
* יצחייק העלה טענות קשות על המצב הגרוע של התחבורה במעברה וארליך הוסיף לגבי המצב הקשה בקרייה. היו"ר מדווח, שכבר קיים פגישה בנושא עם באי-כוח משרד התחבורה ו"דן", שהתחייבה להוספת מכוניות בשעות העומס. הוא גם ביקש מעובדי ה מועצה לבדוק את מידת היישום ואם לא יחול שיפור, יפנה בכתב למשרד התחבורה לגבי הכנסת קו נוסף.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
א. רוקנשטיין – סגן ראש המועצה
ח. ציפרשטיין, ס. יצחייק, מ. כצנלסון, ד. ארליך, י. לוינסון, מ. מרקוביץ – חברי המועצה
מ. זהבי – מזכיר המועצה
חסר: י. סעדי – חבר המועצה
ג. איצקוביץ – רושם הפרוטוקול
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן, מ. זהבי

/// מיכל 58 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש