פרוטוקול ישיבת המועצה 9.4.1959

על סדר היום:
אישור פרוטוקולים של: ישיבת המועצה מס' 43, הנהלת המועצה מס' 52 ומס' 53, ועדת הסעד מס' ומס' 27 וועדת הרישיונות מס' 19.
בגלל אי-השתתפותם של ארליך, לוינסון, סעדי ונוימן, נדחתה הישיבה ל 16.4.59.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
ס. כץ – סגן ראש המועצה
ס. יצחייק, מ. נקש – חברי המועצה
חסרים: ד. ארליך, י. לוינסון, י. סעדי, ז. נוימן – חברי המועצה

ד. ענבי – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן וד. ענבי

/// מיכל 59 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש