פרוטוקול ישיבת המועצה 19.2.1959

* מאשרים את פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 41 (מה 1.2.59) – למרות הסתייגות לוינסון מהעובדה, כי למרות שראש המועצה יתחיל לקבל שכר, ימשיכו להעסיק גם את מזכיר המועצה.
* מאשרים את פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 42 (מה 5.2.59).
* מאשרים את החלטות ישיבת הנהלת המועצה מס' 50 (מה 5.2.59):
לאשר את חוק עזר לעקירת עצים (שאושר על-ידי המועצה בישיבה מס' 40, ב 23.12.58).
למנות את שמואל אונגר כמפקח על מכירת כרטיסים לבתי עינוג.
למסור את ביצוע סלילת כביש הכניסה לקריית אונו לקבלן מלר.
להחליף את יצחייק ונקש, חברי ועדת הסעד (לבקשתם) במורד מורד, תמר יצחק ושמואל מסיקה.
להשתתף במחצית שכר הלימוד, לכל אחד משני הילדים עבור מוסד לחינוך מיוחד מחוץ לקריה.
להשתתף לחודשיים בשכר דירה של כיתת ביה"ס הממ"ד ובבניית בית מרחץ ומקווה.
להביא לדיון בישיבת המועצה הבאה, את ההצעה לגבי אישור חוק העזר האוסר מכירת בשר חזיר.
לאשר את בקשת ש. אליהו להמיר את רישיונו לבית קפה ברישיון לחנות מכולת.
לאשר את התקציב הבלתי רגיל (6,000 ל"י) של המועצה הדתית, לבניין בית כנסת לעדה הבבלית.
* מאשרים את החלטות ישיבת הנהלת המועצה מס' 51 (מה 16.2.59) :
לאשר את היטל המסים של 1958/59 לשנת 1959/60 ללא שינויים, ולהביאו לאישור משרד הפנים.
לאשר את החלפת הנציגים בוועדת הרישיונות ואת הרכב ועדת הבחירות שהוצעה – כיו"ר הוועדה נבחר סלים יצחייק.
לאשר את מס עסק עבור בית חרושת לבלוקים ומוצרי מלט, תוך שינוי בהתאם למספר העובדים
ואת חוק העזר המוצע לאספקת מים.
* ארליך מעיר, שבהתאם לסעיף 46 של צו המועצות המקומיות תשי"א, נוכחות רוקנשטיין בישיבת המועצה היא בלתי חוקית.
* התשובה לשאלת לוינסון, כיצד חושבת המועצה לעזור למתקשים במעברה לשלם את מלוא הסכום עבור הדירה המוכנה ולהיכנס לתוכה: "המועצה במגע עם הסוכנות לגבי מתן משכנתא והלוואה נוספת לאותם אנשים".

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
ס. כץ, א. רוקנשטיין – סגני ראש המועצה
ס. יצחייק, מ. נקש, ד. ארליך, י. לוינסון, י. סעדי, ז. נוימן – חברי המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן, ד. ענבי

/// מיכל 59 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש