מחברת אגודת המים: 1954-1952

במחברת אגודת המים של אגודת המים השיתופית בע"מ, מופיעים 9 פרוטוקולים (בכתב יד)  מ:
3.9.1952, 11.9.52, 23.9.52,
3.1.1953, 28.1.53, 18.4.53, 23.7.53, 23.11.53,
8.2.1954
משתתפים בישיבות : צבי אדלר (יו"ר), יעקב היימן, צ. דוידוביץ, מרדכי לנדס (חברים), בצלאל גרינברג (נוכח)
הנושאים:
לדרוש מכפר אז"ר לספק מים למעברה
החלטה על הקמת בריכה
להעלות את מחיר המים
העמקת הקידוח בבריכה מס' 2
חסר מימון לבנות את הבריכה
לרייספלד נשברה המשאבה, מבקש עזרה

/// מיכל 21 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש