פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 32) 16.1.1958

* מאשרים את פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 30 מה 25.11.1957.
* מאשרים את הפרוטוקול מישיבת המועצה מס' 31 מה 5.12.1957.
* מאשרים את החלטות פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה מס' 33 מה 16.12.1957:
מתן שירותים לתושבי "ישי", הקמת מעון ילדים, מענק לעדת הבבלים, הקמת בריכת שחייה בקריית אונו, קבלת הלוואה בסך 6,000 ל"י לכיסוי גרעון (בהימנעות ארליך ולוינסון).
* מאשרים את החלטות פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה מס' 34 מה 9.1.1958:
בעיית הגובים באחוזים, מתן קביעות לעובדים, חיסול קופת התגמולים של המועצה, תשלום נסיעות לעובדים, תיקון החלטות בדבר חלוקת חלב במעברה, הקצבות לבי"ס "תלמים" במעברה, העברת צריף לשטח ביה"ס במעברה, הקצבה בסך 30 ל"י לחודש לאגודת הספורט "ביתר" בקריית אונו, לדחות את הדיון בדבר הקצבה לנוער העובד הלאומי (כדי לקבל הבהרה על מהות הבקשה), הקצבה ל"היכל הכרמל", בקשות להנחות ממס עסק, הספקת מים לצרכי חקלאות לגבעת שמואל, לדחות את הדיון בתקציב המועצה הדתית לישיבה הבאה בגלל העדרו של נציג הסיעה הדתית המאוחדת (מ. מרקוביץ).
* מאשרים את החלטות פרוטוקול ישיבת ועדת הרישיונות מס' 14 מה 7.1.1958, למעט את סעיף 10, שאותו מבקשים להביא לדיון נוסף בוועדת הרישיונות.
* מאשרים את החלטות פרוטוקול ישיבת ועדת הסעד מס' 13 מה 9.1.1958 , למעט את סעיף 19, אותו מחליטים להביא לדיון נוסף בוועדת הסעד.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
ס. כץ, א. רוקנשטיין – סגני ראש המועצה
מ. נקש, ד. ארליך, מ. יצחייק, י. לוינסון , י. סעדי – חברי המועצה
חסר: מ. מרקוביץ
ג. איצקוביץ – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן וג. איצקוביץ

/// מיכל 59 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש