סדר יום לישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 101) – 16.6.1965

סדר יום לישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 101) – 16.6.1965
המסמך כולל גם אישורים/החלטות מהישיבה.

/// מיכל 41 / תיק 65 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש