סדר יום לישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה – 1.12.1964