סדר יום לישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 53) – 4.6.1961