ועדה מקומית לתכנון ובנייה (ועדת המשנה מס' 1/57) – 12.6.1957