ועדת שמות לרחובות 1976-1961

התכתבויות בנושא שמות רחובות
הצעות שונות : דוד אלעזר, בן גוריון, אלי כהן, עולי הגרדום,
היחידה הגאוגרפית בירושלים מבקשת רשימת רחובות
פרוטוקול ישיבת ועדת השמות מה-18.11.76

/// מיכל 41 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש