שמות הרחובות 1963-1953

מפת קריית אונו 1963 ועליה שמות הרחובות החדשים
מפקד האוכלוסין 1961 – שמות לרחובות ומספרים לבתים
התאחדות עולי צפון אפריקה – טביעת 43 מעפילים ממרוקו
השלטון המקומי – כללים לכינויים ולמספרים לרחובות ובתים
התכתבויות בנושא שמות רחובות
פרוטוקול ישיבת ועדת השמות מה-12.3.1961

/// מיכל 41 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש