פרוטוקול הנהלת שיכון ישי מ-7.9.1950

ישיבת ועד ההנהלה התקיימה במעון האגודה בפ"ת רח' נורדוי 4.
משתתפים: חיים צבי פורת, אבישי גורן, צבי דוידוביץ', הנס בהם, שמואל פינקוס
חלוקת תפקידים: חיים צבי פורת יושב ראש, צבי דוידוביץ' מזכיר, אבישי גורן גזבר
מורשי חתימה: כל תעודה תיחתם ע"י היו"ר + חתימה נוספת של הגזבר או המזכיר בצירוף חותמת.

/// מיכל 36 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש