פרוטוקול ישיבת ועדת הרישיונות (מס' 14) – 7.1.1958

מחליטים:
* היות ו-170 המשפחות שנוספו ברחובות בלינסון ופנקס, אינן יכולות לתת פרנסה מלאה למשפחה, הוחלט לשמור אותן כעתודה למחלק חמישי, במועד שעליו תחליט המועצה. בינתיים יחזיקו המחלקים את השטחים האלו זמנית – ומתוך ידיעה שאין להם כל תביעה לגביהם.
לאשר את בקשת ברוך מרכוס, להחזיר לו לחלוקת החלב את קטעי הרחובות רמז סוקולוב ורופין (בהתאם להחלטה הנ"ל) – וגם החזקה זמנית ברחוב בלינסון.
* לאשר לאימר משה רישיון (ללא שותפו) לחנות המכולת ברחוב מרזוק עזר 1.
* לדחות את בקשת סעדון רחמים לרישיון לחנות ירקות בפינת רחובות גורדון-ז'בוטינסקי, היות ובאזור אין מקום לחנות ירקות נוספת.
* לאשר את בקשת סקל נסים לרישיון רוכל בדברי הלבשה.
* לסרב לבקשת לוי מגדה לרישיון לחנות מכולת במקום לקיוסק, היות שקיוסק אינו מתאים למטרה אחרת.
* הבקשה לרישיון רוכל ירקות צריכה להיבדק, לאור חוות הדעת של לשכת הסעד.
* להמליץ לדון מחדש בבקשת שעשע עזרא לרישיון למאפיית פיתות במעברה, לאור המידע הידוע כיום ושחסר לוועדה בישיבתה ב 12.6.1957 .

משתתפים: מ. מרקוביץ – יו"ר הוועדה
סמי כץ, א. רוקנשטיין, משה נקש, זילברשטיין, מ. ליבמן. ברוך מינץ
י. רענן – מזכיר הוועדה
חתומים על הפרוטוקול: מ. מרקוביץ, י. רענן

/// מיכל 59 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש