פרוטוקול ישיבת ועדת הרישיונות 21.4.1958

* מחליטים לאשר את הבקשות הבאות לרישיון:
ללוי אברהם – למכירת ירקות נודדת בקריה (במקום מכירת סדקית בביתו, כהחלטת הוועדה ב 20.3.58), לפיש אברהם – למספרה בלוס אנג'לס (בתנאי לאישור ועדת בניין ערים ולשכת הבריאות), לשמואל חדד – לתיקון ומכירת אופניים (בתנאי לאישור ועדת בניין ערים ומשטרת ישראל).
* מחליטים לסרב לבקשות הבאות:
לחכם ציון – למכירת דגים בחנות ירקות (הבקשה סותרת את דרישות התברואה וגם עלולה לפגוע בפרנסת חנות דגים סמוכה), ליוסף גואטה מהמעברה – למכירת נפט (בגלל צמצום השימוש בנפט בקריה ועם בניית השיכון לתושבי המעברה – יצומצם גם במעברה), ליצחק חיים מהמעברה – לחנות מכולת במעברה, לביגל יעקב – להעברת רישיונו לחנות מכולת לברקוביץ (היות וההעברה בוצעה ללא הסכמת המועצה).
* מחליטים לדחות את הדיון בבקשת אסלן יוסף מהמעברה – לאטליז במעברה, עד שיצביע על חנות למכירת בשר שהיא ברשותו והתואמת את דרישות התברואה.
לאור תלונות שונות שהגיעו לידיעת חברי הוועדה, לגבי תפעול אטליזים במעברה, היא ממליצה להתרות בכל בעל רישיון, כי רישיונו יבוטל אוטומטית אם תוך 3 חודשים מיום קבלתו, לא ינהל את העסק בצורה מסודרת.

משתתפים: מ. מרקוביץ – ראש הוועדה
לא רשומים שמות חברי הוועדה
י. רענן – מזכיר הוועדה
חתומים על הפרוטוקול: מ. מרקוביץ וי. רענן

/// מיכל 59 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש