פרוטוקול ישיבת ועדת הרישיונות 20.3.1958

* מחליטים לאשר את הבקשות הבאות לרישיון:
לגרין – לתעשיית בלוקים בגוש 6492, לשמעון צדוק – למכירת סדקית על-יד ביתו בגולומב, לרוזנוסר – למזנון בבית החנויות במרזוק עזר 1, לאדם אהרון – לחנות ירקות בביתו,
ללוי אברהם – למכירת סדקית בביתו, לפורת חיים – להחזקת חומרי בניין בחצרו,
למאיר לייבל – לחנות לדברי הלבשה, לקופלמן סופיה – לחנות תמרוקים וסדקית בהרצל 12 (במקום קופלמן).
* מחליטים לדחות את בקשת כהן פיליפ לרישיון לחנות דגים (גם לאחר הערעור שהגיש לסירוב קודם) ואת בקשת של שעשוע עזרא למאפיית פיתות במעברה (גם לאחר שבקשתו נדונה שנית, בעקבות פניית המועצה מס' 26).
* שונות:
למסור לחלוקת חלב – לשוורץ שלמה את השטח מצפון פנקס וללובל סנדו את השטח שמדרומו.
לבקש מהמועצה לעיין מחדש בהחלטתה לגבי פניית ששון חנינה, בעניין חלוקת החלב במעברה לשני אזורים.
להזהיר את מחלק החלב לובל, בעקבות תלונת מרקוס על הסגת לובל את גבול החלוקה.
להזהיר את מחלקי הקרח במעברה בנקיטת אמצעים נגדם, בעקבות תלונות אנשי המעברה על
אי-סדרים בחלוקת הקרח.

משתתפים: מ. מרקוביץ – ראש הוועדה
סמי כץ, ברוך מינץ, ח. זילברשטיין, משה נקאש – חברי הוועדה
חסרים: א. רוקנשטיין, י. ליבמן
י. רענן – מזכיר הוועדה
חתומים על הפרוטוקול: מ. מרקוביץ וי. רענן

/// מיכל 59 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש