פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה 5.5.1958

מחליטים:
* להעלות החל מה 1.4.1958 את דרגות מספר עובדי המועצה – לאור בקשת ועד העובדים (הפירוט וההנמקה בפרוטוקול המקורי).
* למנות את איצקוביץ גצל להיות הרשם הראשי למוסדות החינוך, לקראת שנה"ל תשי"ט.
* לקבוע גובה דמי שרותי חינוך בבתי הספר, לקראת שנה"ל תשי"ט: מ 13 ל"י עבור ילד אחד ועד 30 ל"י עבור ארבעה ילדים ומעלה.
* לאשר לד"ר אוליבר הנחה בסך 20 ל"י, ממס עסק שחויב בו לשנת 1957/58.
* למנות את יעקב מאור למנהל לשכת הסעד (במקום ז'נה מנוח שנאלצה לעזוב) – לתקופת ניסיון, שתיקבע על-ידי המפקחת המחוזית, וכן להעסיק בלשכה זאת עובד נוסף בחצי משרה.
* לפצות את העובדים שעסקו בהכנת חגיגות חג העשור בימי חופשה, לפי הסדר שיקבע רוקנשטיין.
* לפרסם את המכרזים הבאים ל: קידוח באר, יציקת גג בטון ברזל, הנחת רשת צינורות, התקנת טורבינה, סלילת כבישי גישה לבריכת השחייה.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
ס. כץ, א. רוקנשטיין – סגני ראש המועצה
ג. איצקוביץ – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן וג. איצקוביץ

לסיכום פרוטוקול זה מצורפים שני קבצים סרוקים. המקורי שלפיו בוצע הסיכום. העתק נוסף של פרוטוקול מאותו תאריך בכתב יד ועם תכנים קצת שונים

/// מיכל 59 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >> לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש