פרוטוקול ישיבת המועצה 2.6.1958

* מאשרים את פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 33 מה 4.3.58
* מאשרים את פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 34 מה 1.4.58
* מאשרים את החלטות ישיבת הנהלת המועצה מס' 36 מה 11.3.58 לגבי:
רכישת מניות בבריכת השחייה, הנחה מהיטל עינוגים, הקצבה לנוער העובד הלאומי – לאחר מחיקת המילים "מיסודו של תנועת החרות" מתוכן ההחלטה, הקצבה ל"יד לבנים", הבטחת פיצויים לעובדי המועצה, תרומות להקמת אנדרטה לזכר חללי קריית אונו (לאחר הסבר מפורט של ראש המועצה לגבי הסיבה והעלויות), ועדה ציבורית להקמת האנדרטה, מתן הנחה מתרומות לחברות המקימות שיכונים במעברה, אישור משיכות יתר, החלפת חבר בוועדת הסעד, קבלת הלוואות לתקציב הבלתי רגיל של המועצה 7/8 בסך 21,300 ל"י, בקשות להנחות ממס עסקים 57/8, אישור חוק עזר בדבר סלילת רחובות תשי"ח-1958 (ראה מסמך 59-10-0-77), אישור תיקון לחוק עזר למודעות ושלטים תשי"ח-1958 (ראה מסמך 59-10-0-78), אישור תיקון לחוק עזר בדבר פתיחת עסקים וסגירתם (ראה מסמך ……..).
* מאשרים את החלטות ישיבת הנהלת המועצה מס' 37 מה 15.4.58 , לגבי:
אישור משיכת יתר לשנת הכספים 8/9 (בהימנעות ארליך ולוינסון), הצטרפות העובדים לקופה המרכזית לתגמולים ופנסיה, השתתפות בהוצאות הכספיות של ועד העובדים, פיצויים למנהלת לשכת הסעד מנוח זנה, תשלום בעד מחלה לגובה, תרומה לאגודת בני גוש עציון, השתתפות בשכר לימוד של תלמידה.
* מאשרים את החלטות ישיבת הנהלת המועצה מס' 38 מה 5.5.58, לגבי:
דרוג העובדים (למרות השגות שהובעו לגבי מספר עובדים), מנוי רשם ראשי לשנת הלימודים תשי"ט, גובה דמי שרותי חינוך לתשי"ט, קביעת מנהל לשכת הסעד, חגיגות העשור בקריה, פרסום מכרזים. הוחלט לדחות את הדיון בדבר הנחות ממס עסק לישיבת המועצה הבאה.
* מאשרים את החלטות ישיבת הנהלת המועצה מס' 39 מה 20.5.58, לגבי:
הקמת בית דין למס עסקים (בהימנעות ארליך ולוינסון), תרומות לצורך בניית מבנים לחנויות ובתי מלאכה, קבלת הלוואה בסך 45,000 ל"י מבנק הפועלים בר"ג לכיסוי הגרעון), מנהל מחלקת השירותים.
* מאשרים את החלטות ישיבת ההצעות מס' 20, מה 29.5.58), לגבי:
מכרזים לקידוח באר, להנחת רשת צינורות, להקמת טורבינות (לקבל את ההצעה הזולה), ולסלילת כביש גישה לבריכה. לגבי המכרז ליציקת גג בטון מברזל, הוחלט: הואיל ולא הוגשו הצעות, לפרסם מכרז פנימי בין הקבלנים.
* מאשרים את החלטות ישיבת ועדת הרישיונות מס' 15, מה 20.3.58
* מאשרים את החלטות ישיבת ועדת הרישיונות מס' 16, מה 21.4.58, למעט לגבי בקשת ביגל .
* מאשרים את החלטות ישיבת ועדת הסעד מס' 15, מה 17.4.58
* מאשרים את החלטות ישיבת ועדת הסעד (הסוציאלית?) מס' 16, מה 8.5.58
* מאשרים את חוק העזר בדבר הדברת עשבי בר תשי"ט-1958 ( ראה מסמך 59-10-0-102)
* אישור מחודש לקבלת הלוואות לקונסולידציה – תקציב פיתוח (הפירוט בפרוטוקול המקורי).
משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
ס. כץ, א. רוקנשטיין – סגני ראש המועצה
מ. נקש, מ. יצחייק, ד. ארליך, י. לוינסון, י. סעדי, מ. מרקוביץ – חברי המועצה
ג. אישור פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מס' 36איצקוביץ – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן וג. איצקוביץ

/// מיכל 59 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש