פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה 11.3.1958

מחליטים:
* לרכוש מניות בסך 5,000 ל"י בבריכת השחייה (כהיענות לבקשת הבעלים "החברת לפיתוח קריית אונו", להשתתפות המועצה), וגם לרכוש בכסף זה מניות בכורה (אם הן קיימות). כל זאת, בתנאי שתובטח למועצה נציגות בהנהלת החברה, לרכשן בסכום זה. בנוסף, אם לא תוקם הבריכה
תוך שנתיים, תוחזר הקרקע (הציבורית) לרשות המועצה.
* לוותר על חלקה של המועצה בהיטל עינוגים, על כרטיסי הקולנוע לסרט "20 אלף מייל מתחת למים", שהוצג בינואר לפני ילדי ביה"ס.
* לדחות את בקשת סניף הנוער העובד הלאומי מיסודו של תנועת "החרות", להקצבה חודשית.
* להיענות לבקשת "יד לבנים" גוש דן לסייע בהחזקת החורשה והאנדרטה (בתוכן גם לזכר חללי קריית אונו), שבשטח המחנה הצבאי בתל-השומר, ולהקציב למטרה זאת סך של 200 ל"י.
* לפצות עובד קבוע שיתפטר מרצונו מעבודתו במועצה, עבור אותו זמן שעבד במועצה כעובד קבוע,
בתנאי שלא תהיינה נגדו טענות על מעילה או רשלנות פושעת.
* לבקש תרומות להקמת אנדרטה לזכר חללי קריית אונו, מהתושבים הפונים למועצה לסידור עניינים ספציפיים.
* למנות ועדה ציבורית להקמת האנדרטה: א. רוקנשטיין, סגן ראש המועצה (יו"ר), ב. גרינברג, אליהו גרין, ד"ר לוין, לייב בלה (תושבי הקרייה).
* לתת לחברות המקימות שיכונים במעברה, הנחה של 50% בסעיף תרומות. כל יתר מסי הבנייה עליהם לשלם לפי החוק, ובעד המים ישלמו לפי הצריכה.
* לאשר את קבלת הזכות למשיכות יתר בעד תקופה נוספת – עד 31.3.58 : מבנק הפועלים רמת גן סך של 10,000 ל"י ומקופת מלווה "העולה" ת"א 5,000 ל"י.
* לאשר את בקשת סיעת "חרות" להחליף את נציגיה בוועדת הסעד: יחיאל בן-אנת (בן-ענת?) מהמעברה (מצריף 562), במקום יוסף לוינסון.
* לאשר את קבלת ההלוואה לתקציב הבלתי רגיל של המועצה לשנת הכספים 57/58 בסך 21,300 ל"י, שהועמדה לרשותנו על-ידי הממשלה למטרה זאת.
* לאשר חלקית את בקשות שמש צדוק ואליהו אליהו – בעלי מספרות במעברה, ולדחות את בקשות יחזקאל אהרון ויהושע חיים נסים – בעלי מכולת ומזנון במעברה.
* לאשר את חוק העזר לדבר סלילת רחובות תשי"ח-1958 ( ראה מסמך 59-10-0-77).
* לאשר את חוק העזר למודעות ושלטים תשי"ח-1958 (ראה מסמך 59-10-0-78).
* לאשר את התיקון לחוק העזר בדבר פתיחת עסקים וסגירתם תשי"ח-1958.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
ס. כץ – סגן ראש המועצה
חסר: א. רוקנשטיין – סגן ראש המועצה
ג. איצקוביץ – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן וג. איצקוביץ

/// מיכל 59 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש