פרוטוקול הנהלה 9.5.1963

קריאת שמו של בי"ס התיכון על שם יצחק בן-צבי.
עריכת סקר מגרשי משחקים באונו הוותיקה
אישור החזקת רכב לראש המועצה
25 כרטיסי כניסה שהועברו ע"י הנהלת הבריכה יוענקו לבני נוער המקדישים זמנם לפעילויות ספורט עבור המועצה.
פרסים לעובדים מצטיינים
מתן קביעות למנהל בי"ס התיכון
משתתפים: כהן, בוקצ'ין, כץ, אחידב

/// מיכל 57 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש