פרוטוקול הנהלה 4.4.1963

מכיוון שוועד העובדים לא נותן את חלקו, נדחית בקשתו להקצבת כספים לטובת שי לחג הפסח.
ביטוח פועלי בניין בהתאם לנוהל המקובל.
קריאת גן ילדים על שם גולדרט מפעילי "נשלסק".
תרומה ליע"ל
אישור פנסיה לאלמנת עובד בהתאם לחוק
העסקת ע
העסקת שומר נוסף בשטח הפיתוח בתקופת הבניה.
בדיקה עם משרד העבודה לתקצוב עבודות יזומות
משתתפים: כהן, בוקצ'ין, כץ, אחידב, ענבי

/// מיכל 57 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש