פרוטוקול ישיבת ועדת ההצעות 3.7.1958

מחליטים:
* לקבל את הצעת פרידמן להקמת גג מעל לבאר מס' 2 (בסך 2,600 ל"י במקום הצעת פולסקי בסך 2,780 ל"י), בתנאי שהעבודה תכלול את כל הסידורים הדרושים להבטחה בפני חוטי חשמל גלויים ואמצעי ביטחון אחרים.
* לאור פנייתו של וכטל להגשת הצעה מתוקנת ( מחמת אי הבנות במחירים שהציע), בדבר הנחת רשת מים בשיכון החדש (מכרז 4/58): בהתחשב בעובדה שעבודותיו הקודמות היו לשביעות רצון המועצה ובכך שהמועצה גם חייבת לו סכומי כסף ניכרים, הוחלט למסור לו את העבודה, לאחר שיסכים להוריד עוד מהמחיר שהציע בהצעתו המתוקנת.

משתתפים: סמי כץ – יושב ראש הוועדה
מהנדס המועצה ספיר – חבר הוועדה
חסר: י. לוינסון – חבר הוועדה
מ. קופמן – מזכיר הוועדה
חתומים על הפרוטוקול: ס. כץ ומ. קופמן

/// מיכל 59 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש