פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה 31.8.1958

מחליטים:
* לקיים שרות רפואי עצמאי בביה"ס בפיקוח ד"ר דניאל, ששכרו יהיה 1,200 ל"י לעשרה חודשי הלמוד בשנה (מחיר נמוך בהשוואה לדרישת קופת חולים). האחות תתקבל לעבודה על-ידי המועצה, בהתאם לתנאים המקובלים בפיקוח הרפואי בבתי הספר מטעם קופת חולים.
* אגרת החינוך לילדי כפר אז"ר הלומדים בגנים ובביה"ס בקריה, תעמוד על 43.50 ל"י לילד לשנה. ההסכם יתבצע עם מזכירות הכפר והיא תהיה אחראית לתשלום.
* לקרוא לגינה שליד בית ההסתדרות "גינת השושנים".
* לפרסם מכרז להוצאת אשפה, היות ותוקף ההסכם הקיים פג ב 26.8.58.
* לאור ההוצאות הגדלות, לשנות את דירוג התשלומים בעד הזנת הילד עבור ילדים ממשפחות הנתמכות על ידי לשכת הסעד וממשפחות מעוטות יכולת. התשלום עבור הראשונים, ינוכה מתמיכתם על ידי לשכת הסעד.
* לאשר הלוואה לקונסולידציה, לגבי הלוואות פיתוח שקיבלנו מחברת "ניר", בנק דיסקונט ובנק הפועלים בסך 60,000 ל"י. סכום הדחייה הממשי מסתכם ב 8,560,950 – לאחר צרוף ריבית של 4% ל 15 שנים ב 60 תשלומים רבע שנתיים, החל מ 1.4.57.
* להחזיר לבעלי הקיוסקים עבור כל הסידורים וההשלמות שחוכר הקיוסק ביצע על חשבונו ואשר קיבל עבורם אישור מוקדם של מהנדס המועצה. מכאן, שיש להחזיר הוצאות חשמל וביוב לבעלת הקיוסק מגדה לוי, מאחר וקיבלה אישור מוקדם של מהנדס העירייה.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
ס. כץ, א. רוקנשטיין – סגני ראש המועצה
דוד. ענבי – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן ו ד. ענבי

/// מיכל 59 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש