פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה 29.7.1958

מחליטים:
* לשאת בהחזקת אופניו של המפקח הסניטרי צרנוצקי בסך 36 ל"י לשנה, החל מה 1.4.1958.
* להביא לדיון בפני מליאת המועצה הקרובה את עניין חופשתו של הרב המקומי פרנקל, שנטל לעצמו חופשה ארוכה מאשר הוא זכאי לה, וכן את עניין נוהל רישום ההכנסות וההוצאות – כולל רישום הפרוטוקולים במועצה הדתית.
* למען הבטחת עבודה יעילה ניתנת זכות חתימה על המחאות כספיות לסגן ראש המועצה רוקנשטיין, שחתימתו תחייב את המועצה במקרה של היעדרות סגן ראש המועצה סמי כץ.
* מאשרים את חוק העזר לשמירת הניקיון ואיסור העישון תשי"ח-1958.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
ס. כץ, א. רוקנשטיין – סגני ראש המועצה
ג. איצקוביץ – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן ו ג. איצקוביץ

/// מיכל 59 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש