פרוטוקול ישיבת המועצה 7.9.1958

* מאשרים את פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 36, מה 17.7.58
* מאשרים את פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 37, מה 7.8.58
* אישור פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה מס' 45 מה 31.8.58, לגבי: שרות רפואי בביה"ס,
אגרת חינוך לילדי כפר אז"ר, קריאת שם לגינה, מכרז על הוצאת אשפה, דרוג תשלומים בעד הזנת הילד, אישור הלוואה לקונסולידציה, החזרת הוצאות חשמל וביוב לבעלת הקיוסק מגדה לוי.
* מאשרים את פרוטוקול ישיבת ועדת הסעד מס' 22, מה 21.8.58
* מאשרים את פרוטוקול ישיבת ועדת הסעד מס' 23, מה 2.9.58
* אישור קבלת האמיסיה המוניציפלית: מחליטים להשתתף במלווה המשותף שהרשויות המקומיות אמורות לקבל בסך 7.5 מיליון ל"י ולקבל באמצעותו 0.1%, בהתאם ל"חוק המלוות המשותפים" מתש"ז-1956. ההלוואה תוחזר בשנים 1969-1960 בתנאים שייקבעו באגרות החוב שתוצאנה על ידי מנהל "המלוות המשותפים" לרשויות המקומיות בריבית של 6% למאה שנים.
המועצה מייפה את כוח המנהל לפעול בשמה.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
א. רוקנשטיין – סגן ראש המועצה
מ. נקש, מ. יצחייק, י. לוינסון, י. סעדי – חברי המועצה
חסרים: ס. כץ, מ. מרקוביץ, ד. ארליך
דוד. ענבי – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן ו ד. ענבי

/// מיכל 59 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש