פרוטוקול ישיבת המועצה 17.7.1958

* אישור פרוטוקול מישיבת המועצה מס' 35 מה 2.6.1958:
המועצה רושמת לפניה את הערת רוקנשטיין, שיש לבחון את אפשרות תיקון חוק עזר לסלילת רחובות תשי"ח-1958: שחישוב השתתפות הבעלים בסלילת הכביש, יהיה לפי גודל המגרש ולא לפי אורך החזית שלו הגובל בכביש הנסלל (הפרוטוקול המקורי של חוק העזר ב 59-10-0-77).
מאשרים את פרוטוקול הישיבה.
* אישור פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מס' 40 מה 9.6.1958 :
מאשרים את החלטות ההנהלה לגבי נציג המועצה בהנהלת בריכת השחייה, הגדלת מספר החברים בוועדת הסעד ומוסיפים את יוסף לוינסון כחבר בה, שכר לימוד לתלמידי חוץ ובקשות להנחות ממס עסק – למעט את הסעיף הקשור בכספי מנחם המוצע להביאו לדיון נוסף בהנהלה.
* אישור פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מס' 41 מה 22.6.1958 :
מאשרים את החלטות ההנהלה לגבי מתן קביעות לעובדים, תשלום שכר לימוד בגנים הממלכתיים, החזקת התזמורת של בי"ס "ניר", בקשת הנחה ממס עסק של ד"ר אוליבר, מתן רישיונות לתושבי המעברה.
* אישור פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מס' 42 מה 7.7.1958 :
מאשרים את החלטות ההנהלה לגבי תרומות למבנים ששטחם אינו עולה על 9 מ"מ, ויתור על דמי הסכמה להעברת בית, שחרור הצגת "אנה פרנק" מהיטל עינוגים, חוב לעובדים מניכוייהם לקופת התגמולים, העברת נכסי מפעל המים במשרד ספרי האחוזה.
אישור ההחלטה לרכוש דיור נוסף למועצה ומבנה לגן ילדים, התקבל בהימנעות ארליך ולוינסון.
מחליטים לקבל את דוד ענבי כמועמד לתפקיד מזכיר המועצה לתקופת ניסיון של שלושה חודשים – אם התקופה לא תספיק, להאריך אותה לשלושה חודשים נוספים (בעד ההחלטה: כהן, רוקנשטיין, נקאש ויצחייק, נגדה: כץ, ארליך ולוינסון, נמנעים: מרקוביץ וסעדי).
* מאשרים את הפרוטוקול מישיבת ועדת הרישיונות מס' 17 מה 19.6.1958
* מאשרים את הפרוטוקול מישיבת ועדת הסעד מס' 17 מה 5.6.1958
* מאשרים את הפרוטוקול מישיבת ועדת הסעד/הסוציאלית (?) מס' 18 מה 12.6.1958
* מאשרים את הפרוטוקול מישיבת ועדת הסעד מס' 19 מה 12.6.1958
* מאשרים את הפרוטוקול מישיבת ועדת ההצעות מס' 21 מה 3.7.1958:
מאשרים את ההחלטות לגבי הקמת גג מעל באר מים מס' 2 ומכרז 4/58 בדבר הנחת רשת מים בשיכון החדש (ערעור של וכטל).
* מאשרים את התיקון לחוק העזר להיטל עינוגים תשט"ו-1955 , שיקרא "חוק עזר לקריית אונו בדבר היטל עינוגים (תיקון) תשי"ח-1958" (הפרוטוקול המקורי של חוק העזר ב 59-10-0-74).
.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
ס. כץ, א. רוקנשטיין – סגני ראש המועצה
מ. נקש, מ. יצחייק, ד. ארליך, י. לוינסון, י. סעדי, מ. מרקוביץ – חברי המועצה
ג. איצקוביץ – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן ו ג. איצקוביץ

/// מיכל 59 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש