פרוטוקול ישיבת המועצה 12.10.1958

* מאשרים את פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 38.
* מאשרים את החלטות ישיבת הנהלת המועצה מס' 46 מה 8.10.58 לגבי: סלילת קטע כביש הכניסה לקריה, העלאת מחיר אגרת הגן, חוק עזר לצעצועים מסוכנים, דרישה לתיקון בלוח השומה, מתנת נשואים לזוג עובדי המועצה, התפטרות העובד קנטי יהושע, התפטרות עובדת לשכת הסעד רות ארנון, רחוב על שם קורצ'ק ז"ל וממלא מקום ראש המועצה.
* מאשרים את החלטות ישיבת ועדת ההצעות מס' 22:
לחדש את החוזה עם עמבר להוצאת האשפה ועל רוקנשטיין לבדוק אם מוצדקת העלאה בסך 200 ל"י לחודש, לעומת השנה הקודמת.
לקבל את הצעת פורת לבניית שלושת הכיתות לבתי הספר.
* מחליטים למסור לידי סמי כץ את הטיפול לגבי הזזת תחנת האוטובוסים.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
ס. כץ, א. רוקנשטיין – סגני ראש המועצה
מ. נקש, ד. ארליך, י. לוינסון, י. סעדי, יחיא, מרקוביץ – חברי המועצה
דוד. ענבי – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן ו ד. ענבי

/// מיכל 59 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש