פרוטוקול הנהלה 17.2.1963

אישור תקציב רגיל נוסף להנחת קווי מים, בגין תקבולים נוספים הכוללים אגרת רשת צינורות וחיבורי מים ואשראי קבלנים

משתתפים: כהן, בוקצ'ין, אחידב, כץ

/// מיכל 57 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש