פרוטוקול הנהלה 30.1.1963

הוחלט על עריכת מבדק של מגרש הכדורגל. הסיכום יוצג להנהלת המועצה.
אושרה התקנת דוד שמש בחדר האוכל של בי"ס עלומים.
אושר השם שניתן לבי"ס המיוחד – נבטים.
מחירי הזנה לבי"ס נבטים – כדי לעודד הגעת תלמידים הוחלט לספק הזנה לתלמידים. מחיר לילד הלומד בנבטים יהיה 1 ל"י לחודש. הזנה לתלמידים בבי"ס עלומים שלהם אחים הלומדים בנבטים או שאין להם אחים בנבטים – ניסוח לא ברור.
תמיכה כספית לתלמידים בבתי ספר תיכון מקצועיים ולא מקצועיים או בתי ספר מקצועיים לא תיכוניים – לתלמידים בזכאות מלאה הנהנים מתמיכה ממשרד החינוך המועצה תשלים את שכר הלימוד. המועצה תשלים את שכר הלימוד גם לתלמידים בזכאות חלקית או ללא זכאות כלל, כאשר ההורים יישאו בנטל חלקי או מלא עד לגובה התמיכה של משרד החינוך עבור תלמיד בזכאות מלאה.
לגבי תלמידים הלומדים בישיבות לא תיכוניות, המועצה תשתתף בסכומים כמפורט בפרוטוקול.
הנחות לתלמידים לא זכאים הלומדים בתיכון קריית אונו – ההורים ישלמו סכום הזהה לגובה ההשתתפות של משרד החינוך בתלמיד בזכאות מלאה והמועצה תשלים את היתר.
תמיכה כספית בתלמידים הלומדים בבתי ספר מחוץ לתחום המועצה, אשר בתי ספר מסוגם לא נמצאים בתחום המועצה, תהיה זהה לאלה הלומדים בתחום המועצה.
משתתפים: כהן, בוקצ'ין ענבי, כץ

/// מיכל 57 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש