פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 47) 1.12.1958

ועדת רמת גן: ראש המועצה מדווח על הדיון לגבי סיפוח אדמות תל ליטוינסקי ושטחי המועצה האזורית לשעבר, שהתקיים במנהל המחוז – בהשתתפות ראשי הרשויות רמת גן, גבעתיים וקריית אונו.
אגודה שיתופית אונו: המועצה איננה מסכימה לתביעת האגודה למסירת הקיוסק ושטחו לזק, אלא רק לחוזה חכירה וגם לא להשתתף בטיפול של עו"ד האגודה בדבר העברת רכושה. עם זאת, היא מסכימה ליתר תנאי החלטת האגודה.
סלילת כבישים במעברה: מחליטים לקבל עקרונית את הצעת חברת רסקו וחברת שיכון עובדים להלוות למועצה 10 אלפים ל"י ( כל אחת) לסלילת כביש במעברה, כשהשתתפות המועצה כ 25%,
לאחר בדיקת חישובי הסלילה.
תקציב המועצה הדתית: מחליטים לאשר את השינויים בתקציב הנובעים מעליה בדרגות המשכורות ותוספת היוקר.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
ס. כץ, א. רוקנשטיין – סגני ראש המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן ו ד. ענבי

/// מיכל 59 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש