פרוטוקול מישיבת הוועד מיום 25.1.1953

* זיידמן: המו"מ עם "רסקו" בדבר העברת מפעל המים לידינו הסתיים ובשבוע הבא ייחתם ההסכם. אולם היות וקיימת אי-הסכמה לגבי מידת השתתפותם בבניית ביה"ס וגן הילדים, רצוי לא לחתום על הסכם נפרד בענייני מים ולהגיע להסכם כולל. יש לדרוש מהם השתתפות של 50% לגבי הבנייה שכבר התבצעה – ואותו אחוז לגבי האגף השני של ביה"ס.
* רובין: בשנת הלימודים הבאה תהיינה 14 כיתות ולכן יש להקים בניין לפחות עבור 3 כיתות נוספות. ההורים מוכנים לסייע בכאלף ל"י מדמי שירותי חינוך. צריף צריך לעלות 4-3 אלפי ל"י.
לוינסון וטירולר סבורים שלא כדאי להשקיע בבניינים ארעיים, שגם לא יעלו פחות. לנדס מציע לוותר על מזכירות ביה"ס וזיידמן עונה לו, שללא המזכירות לא היינו מקבלים את ההכנסות שקיבלנו עתה.

משתתפים: זיידמן – יו"ר, טירולר, לוינסון, לנדס
נוכחים: באי-כוח הנהלת מפעל המים – אדלר, היימן, גרינברג ובא-כוח ועד ההורים – רובין
מזכיר הוועד: יעקב רענן
חתומים: זיידמן ורענן

/// מיכל 9 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש