פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה 5.9.1966

החלטה להתנגד להצעת אי אמון בסגן ראש המועצה כץ אם תוגש
החלטה להשאיר זכות חתימה על הוצאת כספים בידי סגן ראש המועצה אליהו קרפ, בהתאם להודעת הממונה על המחוז.
החלטה כל הוצאת כספים מחייבת 4 חתימות
החלטה לאשר בהתאם לחוק השתתפות חברי אופוזיציה בוועדות המועצה
החלטה המשך פיקוח על עבודות פיתוח תועבר לגוטסמן-פיש-קידר
דיווח ראש המועצה: 44 משרות מתוך 68.5 משרות אושרו ע"י מנהל שרות עובדים ומנהל המחוז. אישור יתר המשרות בתהליך. חברי המועצה העלו השגות לגבי תהליך קביעת התקנים כולל תפקידה של ועדת המנגנון.
פרסום דו"ח ביניים של מבקר המדינה: הדו"ח פורסם בשוגג ע"י ראש המועצה לפני שהוצג בפני הסיעה. הנושא בבדיקה ע"י מבקר המדינה. דרישה שהתשובה למבקר המדינה על הדו"ח תועבר לאישור הסיעה נדחתה ע"י ראש המועצה .
דיון על צמצום חברי ההנהלה מששה לשלושה ועל תהליך קבלת ההחלטות ואישורן ע"י הסיעה.

משתתפים: כהן, כץ, גזית, סמרה, קרפ, קרמר

/// מיכל 57 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש