פרוטוקול ישיבות הנהלה 31.5.1964 , 4.6.1964 , 17.6.1964

פרוטוקול הנהלה 31.5.1964 :
החלטה להביא לדיון המועצה את העברת בית הכנסת מרח' בר אילן לרח' הרצל
משתתפים: כהן, בוקצ'ין, כץ, ענבי, אחידב

פרוטוקול הנהלה 4.6.1964 :
פרסום מכרז על בניית תלמוד תורה
פרסום מכרז על בניית גן ילדים ברח' ירושלים
העברת הגבייה לחברת ברוסון
משתתפים: כהן, בוקצ'ין, כץ, ענבי, אחידב, איצקוביץ'

פרוטוקול הנהלה 17.6.1964
אישור חב"ר השתתפות שיכון ופיתוח בסך 200,000 ל"י בפינוי משכנות עוני
משתתפים: כהן, בוקצ'ין, כץ, ענבי, אחידב

/// מיכל 68 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש