פרוטוקול מישיבת הוועד מיום 30.11.1952

מחליטים:
משתכני חברת החשמל ישלמו את חובם: אלף ל"י במזומן ו 900 ל"י במשך חודשיים.
הוועד יתייעץ עם ועד יוצאי נשלסק, לגבי מתן רישיונות עבורם.
לגבי אישור והחלפת מגרשים.
להקציב 90 ל"י לרכישת מכונת כתיבה.
לקחת הלוואה בסך 6,000 ל"י, עבור חובות הקשורים בבנייה ובמפעל המים.
לבקש מהמועצה לא לטפל בעניין בית הכנסת, לפני שיפונה בית האריזה.
למסור לקופ"ח את הפיקוח הרפואי על בתיה"ס והגנים, תמורת 1.50 ל"י עבור כל ילד.
לתת רישיונות לחנות ירקות, נעליים וכלי בית ומטבח.

משתתפים: זיידמן – יו"ר, טירולר, לנדס, לוינסון
נוכחים: באי כוח משתכני חברת החשמל, ועד יוצאי נשלסק
מזכיר הוועד: יעקב רענן
חתומים: זיידמן ורענן

/// מיכל 9 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש