פרוטוקול ישיבת הוועד 24.8.1952

מחליטים:
* מקבלים את הצעת כהן לסיוד בית הספר והגנים (100 פרוטות למ"ר).
* להיענות לדרישת מנהל ביה"ס, לקבלת מזכיר-ה (בתשלום) למשך 3 שעות ביום.
* להודיע למשרד החינוך, כי לא נוכל לקבל על עצמנו את החזקת בי"ס אגודת ישראל, היות ועד היום הוא התקיים בעצמו ולכן לא הוכלל בתקציב תשי"ג – אך נשתתף בכיסוי הוצאות כיתה.
* להעמיד מגרש לרשות בעלי המאפייה שטריקר ושות', לא לתת רישיון לסחורות טכסטיל לו. נ.,
להודיע ל פ. כי לא ניתן רישיון לחלוקת נפט לאחר, לקבל את פלדמן אתי כעוזרת לגננת.
* על שטרנגלץ המעוניין בחילופי מגרשים, לקבל אישור מליטוינסקי ע"ר

משתתפים: זיידמן – יו"ר, לוינסון, לנדס, צבייר
מזכיר הוועד: יעקב רענן
חתומים: זיידמן ורענן

/// מיכל 9 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש