פרוטוקול מישיבת הוועד מיום 19.10.1952

מחליטים:
להעמיד על-יד ביה"ס של זרם האגודה בי"ס ארעי והשמש העובד בבית חינוך ינקה גם אותם.
הוועד ייתן את חסותו על הגנון הנפתח בבית מעון הילדים – התשלום החודשי 6 ל"י.
המועמדים למגרשים הם בלימן, שרייבר, הורוביץ ופניני.
לא להתנגד שנעים יפתח עסק על-יד ביתו, שארליך יפתח חנות ירקות על-יד ביתו ושסנדרוביץ יפתח חנות לנעליים. לחדש את הרישיון לנפט שניתן לזוזל (?).
לעשות גדר על-יד הכיתות שבבית העם.
להשיג לליברמן מלט וברזל במחיר הרשמי, לתיקון היסוד, כדי לאפשר לו הקמת הבית.
הוועד יהווה את ועדת השמות לרחובות.
לא לשלם לקבלנים פיק והרלינג את החוב, עד שלא יבטלו את תביעתם האישית נגד זיידמן והיימן.

משתתפים: זיידמן, טירולר, לוינסון, לנדס
מזכיר הוועד: יעקב רענן
חתומים: זיידמן ורענן

/// מיכל 9 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש