פרוטוקול ישיבת הוועד 16.11.1952

מחליטים:
לאשר את עמר יהודה כשמש ביה"ס האגודאי, לתת הנחה למשפחות שלהן הרבה ילדים בביה"ס.
לתת לרבאון פיצויים בסך 147 ל"י ולברר לגבי המגיע לו עבור חופש.
להקציב לגנים 400-300 פרוטות לילד לחודש, להוצאות שוטפות, ולאשר 7 ל"י לתיקון פסנתר.
לקבל את אסתר וולך כמזכירה לבית חינוך, בתשלום שליש משעות עבודה ליום.
להגריל את המגרשים שהתפנו מבעליהם, בין המועמדים החדשים.
לפנות לתושבי השיכונים להכניס את השתתפותם בהתקנת המאור בסך 4 ל"י.
להמליץ בפני המועצה האזורית על מתן רישיונות לבתי עסק וסירוב למכירת ממתקים בביה"ס.
לפנות לקופת חולים בדבר פיקוח רפואי על שני בתי הספר.
לפצות את גרינברג יצחק בסך 40 ל"י, על חלק מהנזק שנגרם לו מפתיחת המעבר למעברה דרך מגרשו.
צבייר מודיע על התפטרותו, על סמך דרישת מפלגתו (מפא"י).

משתתפים: זיידמן, טירולר, לנדס, צבייר
מזכיר הוועד: יעקב רענן
חתומים: זיידמן ורענן

/// מיכל 9 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש