פרוטוקול ישיבת הוועד 14.9.1952

מחליטים:
* בנושא פתיחת שנת הלימודים:
היות ובניית הגן השני טרם הסתיימה, מאפשרים לקבל את כל ילידי 1947 – ואת היותר בוגרים לפני הצעירים. את ילדה של המורה שנולד ב 1948 להכניס מחוץ לתור, היות ואין לה סידור עבורו.
להקציב סך 400 ל"י עבור פיקוח רפואי לילדי ביה"ס והגנים (לירה לילד).
הוועד ישלם 50 ל"י, עבור כל תלמיד כיתה ח' הלומד מחוץ למקום.
לקבל את הוראת משרד החינוך ולשלם למורי בי"ס אגודת ישראל את משכורתם המלאה.
* לאשר את ההנחות במסים, שניתנו בשעתו על-ידי לב או רענן.
* לפנות ל"רסקו", בבקשה שתעמיד לרשות בית הכנסת מגרש אחר.
* כדי לאפשר למאפייה הנבנית את פעילותה, הוועד מסכים (בהתנגדות עיון) להעביר את מגרש גרייבסקי על-שם השותפים ולהעמיד לרשותו מגרש אחר. הוועד ישתדל לקבל את הסכמת ועדת בניין ערים להחלטתו.
* אין התנגדות לחילופי המגרשים בין צבייר לאבלר. לאשר את המועמדים לקבלת מגרשים: סוכובולסקי חיים, כץ סמי, נחום אריה. להעביר את מגרש בלום שהתפנה, לידי ברנהרט.
* לאשר את הוצאות ביה"ס למחברות, גיר וצבעים – וכן עבור ציוד לטבע, לנגרות ולמלאכה לבנות.
* לדרוש מאגודת "ישי" השתתפות בסלילת כבישים, בהתאם לחוק.
* להטיל קנס של 20% למפגרים בתשלום המסים.

משתתפים: אין פירוט, אולם מצורפות חתימות זיידמן ורענן – עיון נזכר כמשתתף בדיון.
מזכיר הוועד: יעקב רענן
חתומים: זיידמן ורענן

/// מיכל 9 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש