פרוטוקול מישיבת הוועד מיום 10.8.1952

מחליטים:
* לקיים בקריית אונו בחירות יחסיות.
* לקיים אסיפת הורים בשבת ה 16.8 ב 10:00, באולם בית הספר.
להטיל מס שירותים בגובה 10 ל"י לשנה ולגבות אותו עבור 3 חודשים מראש.
* לקיים ישיבה ב 14.8 בנושא סידור רשת חשמל, ולהזמין אליה את פורת, ועד החשמל והכט.
* לקיים ישיבות ב 19.8: עם הנהלת הצרכנייה – בקשר לאספקת הלחם, ועם הנהלת אגודת המים
(על-פי בקשת אדלר).

משתתפים: זיידמן – יו"ר, טירולר, עיון, לנדס
מזכיר הוועד: יעקב רענן
חתומים: זיידמן ורענן

/// מיכל 9 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש