Warning: Undefined array key "200-1" in /home/656261.cloudwaysapps.com/cxqheavndw/public_html/wp-content/themes/archive/inc/breadcrumbs.php on line 147

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/656261.cloudwaysapps.com/cxqheavndw/public_html/wp-content/themes/archive/inc/breadcrumbs.php on line 149

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/656261.cloudwaysapps.com/cxqheavndw/public_html/wp-content/themes/archive/inc/breadcrumbs.php on line 149

סיכום פגישה עם ראש העיר להצעת דיגיטציה של הארכיון ועתיד בית העם – 11.4.2016

עיריית קריית אונו
ריקי גלינר
פניות הציבור

סיכום פגישה בנושא בית העם
לשכת ראש העיר 11.4.16

משתתפים: מר ישראל גל – ראש העיר, מר גדי לייכטר- מנכ״ל העירייה, גבי ריקי גלינר – פניות הציבור, מר יריב רובין- המתנ״ס, מר ניר רשף – המתנ״ס, מר רענן רשף – מנהל הארכיון ההיסטורי, מר עודד קירש.

נושא הפגישה: טיפול בארכיון ההיסטורי של העיר/הקמת "בית העם"

נושאים שנדונו בפגישה:
תושבי העיר מגלים עניין רב בשימור ההיסטוריה של העיר. קיימים מסמכים רבים וגם תמונות שהם אוצר בלום שיש להנגישו לציבור הרחב. רוצים להקים "בית העם", שהמוקד שלו זו היסטוריה של העיר.
גבי שאולה הייטנר התנדבה להוביל את פרויקט הדיגיטציה של המסמכים, כאשר לצורך כך נדרשים 2 מחשבים, העסקת יועץ לתקופה של כ-3 חודשים ומספר מתנדבים לביצוע הדיגיטציה, שעלותם כ-30,000 ₪.

הועלו מספר רעיונות לגבי המתווה לשימור הארכיון ההיסטורי:

1. להקצות מקום פיזי להקמת בית העם/מוזיאון שישמש כמרכז לפעילות חינוכית/תרבותית עבור תלמידים ותושבים, על בסיס הארכיון ההיסטורי, דבר שיחזק את נושא הקהילתיות בעיר, רצוי בבית העירייה הישן ברחי הנשיא 54 (במקום בו שכן אגף הגביה). הדבר כרוך בעלויות גבוהות מאוד: עלויות ההקמה של כ-600,000 ₪ ומעלה ועלויות של תחזוקה שוטפת ותפעול של כ400,000 ₪ בשנה, שאין לכך מקור תקציבי.
2. להקים עמותה, שתעסוק בגיוס תורמים ותרומות להקמת בית העם ותפעולו השוטף.
3. לבצע איסוף של חומר נוסף (כגון ביצוע ראיונות עם ותיקי היישוב וכד' באמצעות מתנדבים ובני נוער וביצוע הדיגיטציה. (ניתן להקצות לכך חדר במבנה ציבורי קיים, כמו האולם הגדול בספרייה העירונית).

סיכום ע”׳ ראש העיר:
ראש העיר יביא לאישור מועצת העיר תב״ר הקמת "בית העם" בחלק ממבנה העירייה הישן (במיקום בו שכנו משרדי אגף הגביה) בכפוף לכך שלמנכ״ל העירייה תוצג תוכנית עבודה ע"׳ ניר רשף ויריב רובין המראה גם כיצד "בית העם" יוכל לשאת בעלויות השוטפות של תפעולו.

ריקי גלינר
סיכום הפגישה
פניות הציבור

/// מיכל 200 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש