פרוטוקול מישיבת הוועד מיום 3.8.1952

* לאחר שמיעת טענות האחים פישר על הגשת תכנית לבניית בית על מגרשו של קלמן, בלי ידיעת הוועד, מחליטים להשאיר את המגרש (מס' 77 בגוש 6493) בידי צבי פישר – בתנאי שישלם תוך שבוע ימים עבור היסוד והמסד שנבנה עליו.
* מחליטים להמליץ בפני המועצה האזורית על מתן רשות למיידנבאום, לפתוח חנות ירקות, בהתאם לתכנית המאושרת.

משתתפים: זיידמן – יו"ר, טירולר, עיון, לנדס, לוינסון
נוכחים: קלמן וצבי פישר
מזכיר הוועד: יעקב רענן
חתומים: זיידמן ורענן

/// מיכל 9 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש