פרוטוקול ישיבת הוועד 13.7.1952

מחליטים:
* לקרוא לאסיפת חברים בנושא המים ל 19.7 בשעה 10:00. אם לא יהיה המספר הדרוש של החברים, תידחה האסיפה בשעה.
* היות ובא-כוח "ישי" לא הופיע לישיבה, הוחלט להזמין ל 27.7.
* למסור לחברת הקולנוע שטח של ארבעה דונם ( חלקה 379 , גוש 6493 ), לבניית הקולנוע (בהתאם לתכנית גינוסר) – עליו יוקם אך ורק קולנוע ותוך 5 שנים. ההחלטה התקבלה פה אחד,
(טירולר, כצד מעוניין, לא השתתף בה).

משתתפים: זיידמן – יו"ר, טירולר, עיון, לנדס, לוינסון, צבייר
מזכיר הוועד: יעקב רענן
חתומים: זיידמן ורענן

/// מיכל 9 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש