פרוטוקול ישיבת הוועד מיום 13.10.1952

מחליטים:
על בעלי המאפייה  לפנות את המגרש עד שבת, חדר המכונות של הראינוע שהתפנה יימסר לדייר , לעשות ריהוט לגן ולביה"ס מהחומר שבידינו, ילידי 1948 יתקבלו לגן ג' תמורת 4 ל"י, להמליץ בפני המרכז לחינוך לקבל את רחל עוזרי כגננת בגן ג', לתת לליטוין פיצויים בגובה ארבעה חודשים לפי המשכורת הממוצעת, קניגר יקבל מרבאון את הנהלת החשבונות, רובין שושנה מונתה כנציגת הוועד המקומי בוועדת החינוך האזורית, להנהיג ספר המחסן, בישיבה הבאה ידונו בקביעת שמות לרחובות, לפרסם בעיתון "דבר" על משרת מזכיר-חוץ, להחזיר לעיון את הסכום שהכניס על-חשבון בניית יסוד ומסד, לתת לריגר רישיון למכירת גלידת "ארטיק", לפנות למועצה האזורית לגבי בדיקת מצב הכבישים ולייעץ איך להימנע משיטפונות והצפה, לסלק את האדמה שעל-יד פייזר.

משתתפים: זיידמן, טירולר, עיון, לוינסון, לנדס, צבייר
מזכיר הוועד: יעקב רענן
חתומים: זיידמן ורענן

/// מיכל 9 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש