פרוטוקול ישיבת הוועד מיום 9.3.1952

הוחלט:
* לתת רישיון ללובל לחלק קרח בשיכון החיילים המשוחררים.
* להקציב לוולנרמן 50 ל"י, אחרי שמת לו הסוס.
* לסרב לבקשת הרישיון לקולנוע, היות ואין מקום לקולנוע שני.
* להחזיר לברגר 175 ל"י, מהסכום שהכניס על-חשבון היסוד.

משתתפים: זיידמן, טירולר, לנדס, לוינסון, עיון, צבייר
מזכיר הוועד – יעקב רענן
חתומים: זיידמן ורענן

/// מיכל 9 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש